LOGO DEVİR HATTI

444 43 19

Kategori

Kategori

Kategori arşivi ÜRETİM DEVRİ

Üretim Devri


 

  • Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
  • Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki  planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir .Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.
  • Planda statüsüne ait fişlerin  malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.